Правила и условия

Правила и условия

Уебсайтът dacobi.eu е собственост на NANO CORPORATION SRL

Използването на сайта dacobi.eu (включително посещение и закупуване на продуктите) предполага приемане на определени условия за използване, очевидно, под формата на правен договор между потребителя и NANO CORPORATION SRL, поради което се препоръчва прочетете внимателно следващите параграфи.

 

Посещението или закупуването на продуктите на сайта dacobi.eu автоматично предполага приемане на тези условия. Също така използването на други текущи или бъдещи услуги, предоставяни от NANO CORPORATION SRL, предполага приемането на същите условия.

 

Обща информация за продуктите и цените

Публикуваните на сайта изображения са съобразени с реалността, но понякога цветовите нюанси на продуктите могат да се различават леко поради процеса на изпълнение на снимките или настройките на вашия монитор. Възможно е също да има малки разлики в дизайна на материалите, поради факта, че някои продукти на сайта могат да имат качество на реплика.

 

Клиентите на dacobi.eu винаги ще бъдат информирани дали даден продукт е или не е на склад, дали може да бъде доведен до поръчка, след колко време ще бъде обработен и за колко време ще достигне до тях. Тази информация ще бъде изпратена по електронна поща или телефон.

 

Изображенията с продуктите, офертите, цените и състезанията могат да бъдат променени предварително, без специално известие.

Продуктите, продавани чрез dacobi.eu, са нови, в оригиналната опаковка на производителя и по време на доставката винаги ще бъдат придружени от физическата данъчна фактура или в електронен формат. Куриерската разписка е доказателство за плащане или извлечение по сметката.

 

Гаранция на продукта

Продуктите, закупени чрез dacobi.eu, се възползват от обичайната гаранция за период от 2 години. По този начин всеки доставен продукт, който ще бъде повреден по време на употреба и не показва следи от злоупотреба, ще бъде заменен от нас.

 

Правна гаранция за съответствие

Гаранционните условия са в съответствие със Закон 449/2003 и O.G. 21/1992.

 

Политика за поверителност

dacobi.eu има строга политика на зачитане на поверителността на данните на клиентите.

 

NANO CORPORATION SRL (наричана по-долу Дружеството) е собственик на уебсайта www.dacobi.eu. Компанията удостоверява, че ще спазва правата, предоставени от Закон №. 677/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното обращение на тези данни, от Закон №. 365/2002 за електронната търговия, както и Наредба №. 34/2014 относно защитата на потребителите при сключване и изпълнение на договори от разстояние с последващи изменения.

 

Целите на събирането на данни от потребителите са:

 

Обработка и доставка на поръчки

Информиране на потребителите за състоянието на техния акаунт на www.dacobi.eu

Информиране на потребителите за развитието и състоянието на поръчките

Търговски дейности

Маркетинг и реклама

Промоция на продукти

Проучване на пазара

 

Анализ на потребителското поведение

Компанията не изпраща спам съобщения. Всеки клиент, предоставил личните си данни на сайта www.dacobi.eu, може да избере тяхното изтегляне от базата данни. Компанията ще използва предоставената от потребителите информация само за целта, за която е събрана. Компанията може да предоставя лични данни, предоставени от вас, на други компании, с които си сътрудничи, за да предоставя услуги, договорени от клиенти, като куриерски компании, компании, които предлагат маркетингови и рекламни услуги, платежни услуги и други, само редовно. ангажимент за поверителност от тяхна страна. Определена информация, която може да бъде дадена лично (име, имейл адрес, окръг), се изпраща за ограничен период от време до партньорската служба Доверени мнения от TRUSTED.ro, за да се изпрати съобщение от името на магазина за управление на Независимо мнение на клиента относно нашите магазин. Мнението на клиентите ще бъде публикувано на feedback.trusted.ro. Информацията се изтрива автоматично от системата за партньорски услуги след постигане на целта. Feedback.trusted.ro може да използва системи на трети страни за техническо изпращане на съобщения, за да гарантира, че те достигат до клиентите. „Попълвайки полетата, свързани с вашите данни, при създаването на акаунта и / или подаването на поръчка, вие се съгласявате, че тези данни ще се съхраняват, обработват и използват за неопределено време като пространство и време за гореспоменатите цели. Компанията се задължава да информира потребителите на правата на потребителите Всяко лице има право да се намеси в данните и може да поиска безплатно коригиране, актуализиране, попълване, блокиране или изтриване на данни, ако те не се използват съгласно закона или са непълни и неточни, чрез писмено искане, изпратено до Дружеството съгласно точка А. Всяко лице има право на възражение, с което може да се противопостави данните, предоставени на Дружеството, да бъдат обработени от него чрез писмено искане, изпратено до Дружеството съгласно точка А.

 

Всеки има право да не бъде обект на индивидуално решение, взето от Дружеството.

 

Всяко лице има право да се обърне към съда, ако счита, че защитата на личните данни е нарушена.

 

Всеки има право да бъде информиран от Компанията за обработката на личните му данни

 

Всеки има право на достъп до своите данни чрез писмено искане, изпратено до Компанията, както е посочено в точката по-долу.

 

Точка А За да упражнят тези права, потребителите трябва да изпратят писмено искане, подписано и датирано чрез сканиране по имейл на info@dacobi.eu

 

Плащането

 

Плащането на поръчката може да се извърши с помощта на една от опциите по-долу:

 

а. Изплащане на възстановявания

Плащането на поръчката ще се извърши изцяло в брой в леи на куриера, който ще достави пакета. Плащането ще се извърши въз основа на фискалната фактура, издадена от NANO CORPORATION SRL в съответствие с изп. изкуство. 155 от Фискалния кодекс, фактурата, която ще бъде изпратена на клиента заедно с продуктите, поръчани на адреса за доставка.

 

б. Онлайн с банкова карта чрез mobilpay (Visa / Visa Electron / Maestro / Mastercard)

 

 

Ако сте избрали метода на плащане „Онлайн чрез банкова карта“, е необходимо да попълните формуляр с информация за вашата карта в защитената страница на платежния процесор.

- Плащанията с кредитни / дебитни карти, издадени под логото на Visa и MasterCard (Visa / Visa Electron и MasterCard / Maestro), се извършват чрез системата "3-D Secure", разработена от организации, които предоставят онлайн транзакции със същото ниво на сигурност като тези направени в банкомата или във физическата среда, при търговеца.

- „3-D Secure“ гарантира преди всичко, че никаква информация, свързана с вашата карта, не се прехвърля или съхранява по всяко време на сървърите на магазина или на сървърите на платежния процесор, като тези данни се въвеждат директно в системите на Visa. и MasterCard. Важно е да знаете! - Не се начислява такса за плащания с банкови карти!

 

Авторско право

Цялото съдържание на сайта dacobi.eu (текст, графики, изображения, бутони, видеоклипове, скриптове, програми и всякакви други данни) е собственост на NANO CORPORATION SRL и / или неговите сътрудници, партньори и / или доставчици и е защитено с авторски права закон. Графиките, емблемата, заглавката и изображенията на dacobi.eu не могат да се използват във връзка с продукти или услуги, които не принадлежат на NANO CORPORATION SRL, по начин, който създава объркване сред клиентите или дискредитира сайта или компанията dacobi.eu NANO CORPORATION SRL. Всяко нарушение на авторски права може да бъде уведомено на info@dacobi.eu

 

Използване на сайта

Достъпът, посещението, използването или закупуването на продуктите и услугите, представени на уебсайта dacobi.eu, означава приемане на тези условия.

 

Регистрацията като потребител на този сайт представлява вашето имплицитно съгласие по отношение на получаването на електронни и телефонни съобщения, свързани с продаваните продукти, този аспект може да бъде модифициран или анулиран по-късно без каквато и да е санкция за клиента.

 

Достъп до сайта

NANO CORPORATION SRL позволява неограничен достъп до уебсайта dacobi.eu, за лични цели, но не му дава право да изтегля, променя изцяло или частично, възпроизвежда изцяло или частично сайта, без писменото съгласие на NANO CORPORATION SRL.

Поправка на грешна информация

Ние си запазваме правото да коригираме всички пропуски, грешки в показването, които могат да възникнат поради грешки при редактиране, неточности или грешки в софтуера, без предварително уведомление. Ние поемаме отговорност за всяка ситуация, която може да възникне поради софтуерни грешки или технически неизправности на сървъра. NANO CORPORATION SRL не поема отговорност за загубата на информация, причинена от дефекти или грешки на софтуера, с който е проектиран и хостван сайтът, нито гарантира, че сайтът, сървърът или имейлите, изпратени от dacobi.eu, не съдържат вируси или други вредни компоненти, въпреки че ще направи всичко възможно, за да предотврати това. Запазваме си правото да анулираме поръчки без предварително уведомление в случай на грешка или печатна грешка.

 

 

 

Спорове и конфликти. Приложим закон. спорове

Всеки опит за неоторизиран достъп до сайта dacobi.eu и всеки опит за измама ще бъдат докладвани на компетентните органи. Използвайки (посещавайки или закупувайки продуктите) сайта, потребителят се съгласява, че румънското законодателство ще урежда горепосочените условия за използване и всеки спор от всякакъв вид, който може да възникне между потребителя и компанията NANO CORPORATION SRL.

 

За всеки дефект, открит след закупуване на продукт на уебсайта dacobi.eu, купувачът може да поиска съгласно GD 665/1995 (чл. 5, 6) ремонт или подмяна на дефектния продукт. Това ще стане след представяне на продукта от купувача и установяване от представител на NANO CORPORATION SRL на претендирания дефект.

 

Всички спорове между Клиентите и Компанията ще бъдат уредени приятелски на първата фаза.

 

Като се има предвид, че нашата цел е винаги да имаме доволни клиенти, ако имате проблеми с поръчка, моля свържете се с нас на имейл адреса: info@dacobi.eu (време за отговор 24-48 работни часа)

 

Модификации

NANO CORPORATION SRL си запазва правото да прави промени по всяко време по отношение на съдържанието на сайта dacobi, политиката, условията и условията за използване, без да е необходимо предварително предупреждение на потребителите в това отношение, въпреки че ще внимаваме да уведомете клиентите за тези промени. Потребителят на dacobi.eu има задължението да проверява редовно условията и условията за използване. Ако не сте съгласни с промените, направени в тях от NANO CORPORATION SRL, ще спрете да използвате сайта. Ако потребителят продължи да използва сайта, се счита, че той е съгласен с направените промени. Политика за връщане Винаги имате 14 календарни дни, за да решите дали артикулът е подходящ за вас. dacobi.eu гарантира, че ще върне стойността на всички артикули, при условие че са били поддържани в правилно състояние преди връщането. Таксата за доставка се възстановява само ако продуктът достигне до клиента повреден. Ако клиентът върне продукта по други причини, пратката няма да бъде върната. Съгласно действащите законови разпоредби „потребителят има право да уведоми писмено търговеца, че се отказва от покупката, без санкции и без да се позовава на причина, в рамките на 14 работни дни от получаването на продукта“ Нямаме възможност да вземете колети с възстановяване. Продуктите ще бъдат изпратени в оригиналния им вид, без да бъдат повредени или използвани. Моля, уведомете ни, ако сте направили връщане, по телефона или по имейл. Стойността на върнатите стоки ще бъде върната в рамките на 14 календарни дни от получаването на тази информация. Ако не получим тази информация, парите ще ви бъдат върнати в рамките на 14 календарни дни от момента на получаване на върнатите продукти.

Моля, спазвайте крайния срок за връщане на стоките. Стойността на върнатите стоки ще бъде възстановена по банков път. Новите поръчани стоки ще бъдат изпратени с наложен платеж.

 

Моля, пазете доказателство за изпращане на върнатия пакет до края на процеса на анализ на всяка рекламация, а в случай на върнати стоки до момента на възстановяване.

Тази политика за връщане е валидна за продукти, закупени чрез онлайн магазина dacobi.eu

 

Ако мислите да върнете продукта, не го използвайте! Не можете да използвате продуктите, които сте получили, преди да вземете решение за отмяна на договора за покупко-продажба. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта, както бихте направили в магазин, а не да ви даде 14 календарни дни безплатна употреба. (Текстът е изцяло взет от уебсайта на Европейския съюз)

Цел на употреба

 

  Съгласно изискванията на Закон №. 677/2001 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни, изменен и допълнен и от Закон №. 506/2004 относно обработката на лични данни и защитата на неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните комуникации, NANO CORPORATION SRL, има задължението да управлява безопасно и само за посочените цели личните данни, които ни предоставяте за вас, член на вашия семейство или друго лице.

 

 

  Съгласно Закон № 677/2001, вие се ползвате от правото на достъп, намеса във вашите данни, правото да не бъдете подложени на индивидуално решение и правото да се обърнете към съда. Ако сте абонирани за нашата система за бюлетини, можете да се отпишете директно от съобщението, пристигнало на вашия имейл адрес.

 

 

Трети страни, които имат достъп до лични данни: GLS Courier.

 

 

NANO CORPORATION SRL осъществява вътрешни кампании за бюлетини.

 

 

За да упражните тези права, можете да ни пишете по имейл, на info@dacobi.eu

Ако ни предоставите вашите лични данни, ние обикновено ще ги използваме, за да отговорим на вашите искания, да обработим вашите поръчки, да посредничим при достъпа ви до конкретна информация или оферти, фактуриране. Също така, за да подкрепим търговските отношения с вас, можем да се свържем с вас във връзка с оферта dacobi.eu, която идва в подкрепа на вашите нужди или да проведем онлайн проучвания на общественото мнение, за да разберем по-добре нуждите на нашите клиенти. Ако сте абонирани за системата за бюлетин, ще получите по имейл търговска информация за нашите предложения. Ако решите да не използвате личните си данни, ние ще уважим Вашата възможност. Ние не продаваме или търгуваме вашите лични данни на трети страни по никакъв друг начин.

 

Нелични данни, събрани автоматично

 

  Когато осъществявате достъп до нашите уеб страници, ние можем автоматично да събираме (не чрез регистрация) нелични данни (напр. Вид на използвания интернет браузър и операционна система, име на домейн на уеб страницата, от която сте дошли, брой посещения, средно време, прекарано в сайт, прегледаните страници). Можем да използваме тези данни и да ги разпространяваме в нашите офиси, за да следим привлекателността на нашите уебсайтове и да подобряваме тяхното представяне или съдържание.

Сигурност

 

  За да защити личните ви данни от случайно или незаконно унищожаване, загуба или изменение и достъпа на неупълномощени лица, dacobi.eu използва технически и организационни мерки за сигурност, сред които изброяваме:

- достъпът до базата данни се извършва само въз основа на потребител и парола, които се възлагат само на служители и се използват изключително за упражняване на задължения;

- всички потребители са длъжни да пазят в поверителност данните, до които имат достъп;

- достъп до данни е само от оборудването на компанията;

- на интервал от един месец (30 дни) се архивира базата данни.

- отпечатването на данните се извършва само от оборудването на компанията, от определените служители.

 

 

 

Абонирайте се и се отпишете за бюлетина

Абонирането и отписването на бюлетина на сайта dacobi.eu е безплатно и доброволно и предполага приемане на следните условия за използване. Изпратените съобщения не са непоискани и винаги можете да се отпишете, като следвате инструкциите в долния колонтитул на всеки имейл. Изпратените съобщения съответстват на Закона за електронната търговия по отношение на търговската комуникация, както е предвидено в румънското и международното законодателство.

 

Нашата компания винаги поставя клиента на първо място. Ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че изживяването при пазаруване е уникално и приятно за вас. Каним ви на страницата с продукти.

Политика за ремаркетинг

На страниците на уебсайта http://www.dacobi.eu/, чрез маркер за ремаркетинг (маркер за ремаркетинг) и код за преобразуване, получени от Google AdWords, се събират бисквитки (номер, който идентифицира само уеб браузър на определен компютър , не човек). Маркерът за ремаркетинг на Google събира бисквитки, за да показва реклами на уебсайтове на Google Display и в Google Търсене.

 

Когато потребителите посещават страница от уебсайта, която съдържа маркери за ремаркетинг, използваната от тях бисквитка на браузъра се добавя към списъка за ремаркетинг. Списъкът за ремаркетинг е набор от потребителски бисквитки, генерирани от един или повече маркери за ремаркетинг.

 

Google AdWords използва бисквитки, за да показва спонсорирани реклами на уебсайтовете на дисплейната мрежа на Google и в Google Търсене на потребители, посетили страниците на уебсайта http://www.dacobi.eu/.

 

Ако не сте съгласни с използването на бисквитки от Google, деактивирането може да стане чрез мениджъра на предпочитанията за реклами.